top of page

Locky Tech säkerställer säkerhet för Diakonie Delitzsch i Tyskland

Locky Tech, en ledande leverantör av lås och passersystem, har nyligen säkrat ett betydande kontrakt med Diakonie Delitzsch, en av Tysklands största frivilligorganisationer. Diakonie, som fungerar som de protestantiska kyrkornas socialtjänst, fokuserar på att hjälpa människor i samhället som är missgynnade eller beroende av stöd.

Locky Tech, en ledande leverantör av lås och passersystem, har nyligen säkrat ett betydande kontrakt med Diakonie Delitzsch, en av Tysklands största frivilligorganisationer. Diakonie, som fungerar som de protestantiska kyrkornas socialtjänst, fokuserar på att hjälpa människor i samhället som är missgynnade eller beroende av stöd.Locky Tech ser fram emot att bidra till Diakonies uppdrag genom att tillhandahålla moderna och automatiserade låslösningar. Kontraktet omfattar leverans och installation av lås och passersystem, vilket kommer att förbättra säkerheten och effektiviteten i Diakonie Delitzschs anläggningar.


De moderna passerkontrollsystemen från Locky Tech kommer inte bara att förbättra säkerheten, utan också ge Diakonie Delitzsch ett mer effektivt sätt att hantera och övervaka åtkomst till sina lokaler. Detta kommer i sin tur att bidra till att frigöra resurser som organisationen kan använda för att stödja dem som behöver det mest.

Tillsammans representerar detta samarbete en positiv utveckling i riktning mot att stärka säkerheten och effektiviteten hos organisationer som Diakonie Delitzsch, som spelar en avgörande roll för att stödja dem som behöver det mest i samhället. Locky Tech ser fram emot att bygga vidare på detta partnerskap för att säkerställa en säkrare och effektivare framtid för Diakonie Delitzsch och deras viktiga arbete.


Om Locky Tech:

Locky Teck är en ledande leverantör av avancerade lås och passersystem. Med fokus på innovation och tillförlitlighet strävar Locky Teck efter att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. För mer information, besök www.locky.tech.


Om Diakonie Delitzsch:

Diakonie Delitzsch är en av Tysklands största frivilligorganisationer. Som de protestantiska kyrkornas socialtjänst arbetar organisationen målmedvetet för att hjälpa människor i samhället som är missgynnade, stödberoende eller i utkanten av samhället. Diakonie Delitzsch agerar också som talesperson för de svaga och identifierar orsakerna till social nöd för politik och samhälle.

1 visning0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page